HƯỚNG DẪN GIA NHẬP BANG HỘI TẠI Ỷ THIÊN 3D

Hệ Thống Bang Hội là một phần không thể thiếu của mỗi tựa game. Để gia nhập bang hội chư vị cần phải đạt cấp độ 30

Các bước để gia nhập bang hội

Bước 1 :Click vào hình ảnh nhân vật

Bước 2: Chọn vào Bang hội

Bước 3: Trong giao diện Bang hội , đại hiệp có thể tự mình lập bang (Có thể mua Tụ Nghĩa Thiếp 1000v trong cửa hàng để lập bang cấp 2), hoặc tìm kiếm tên gia nhập Bang hội của bạn bè mình để gia nhập nhé.

Chúc chư vị đại hiệp có những giờ phút vui vẻ cùng Ỷ THIÊN 3D!

Quay lại