Phụ Bản Tàng Kim Các

Phụ Bản Tàng Kim Các

I. Giới Thiệu :

– Là phụ bản cung cấp lượng xu lớn  Ỷ Thiên !

+ Điều kiện : Cấp 33.

+ Số lần : 2 .

+ Thời gian : Diễn ra cả ngày .

II. Nội Dung :

– Trong giao diện trò chơi , các bạn chọn vào “ Phụ bản “ ở phía giữa góc trên màn hình để vào giao diện phụ bản .

– Trong giao diện “Phụ bản” Các bạn chọn thanh “ Nguyên Liệu“ sau đó chọn phụ bản Tàng Kim Các  và  chọn bắt đầu để tham gia phụ bản !

– Chú ý : bạn có thể vào nhanh phụ bản Tàng Kim Các nhanh bằng cách  chọn biểu tượng dấu chấm than ở góc bên phải màn hình dưới bản đồ ! Sau đó chọn mục phụ bản Nguyên Liệu để vào giao diện.

– Tham gia phụ bản xu người chơi có 60s để tiêu diệt đoạt bảo tặc , tiêu diệt càng nhiều xu nhận được càng lớn. Trong phụ bản có 1 số đoạt bảo tặc có hiệu ứng nổ khiến bản thân bị ngã  ngắt quãng tấn công của bản thân !

– Người cũng có thể sử dụng vàng (vàng khóa) hoặc sớ càn quyết  để càn quét phụ bản , hoàn thanh nhanh lấy phần thưởng !

+ Mỗi lần càn quét tiêu hao : 10 vàng ( vàng khóa ) hoặc sớ càn quét !

– Chỉ càn quét khi đã hoàn thành 1 lần phụ bản bằng tay !

III.Phần Thưởng :

– Mỗi khi tiêu diệt NPC sẽ nhận được 1 lương lớn Xu .

– Mỗi lần hoàn thành phụ bản sẽ được mở thẻ bài nhận phần thưởng , mở thẻ bài tiêu hao :

+ Lần 1 thẻ bài miễn phí

+ Lần 2 tiêu hao xu

+ Lần 3 và 4 tiêu hao vàng hoặc vàng khóa.

Quay lại